2. LU posma programma

Vieta, adrese: Latvijas Universitātes galvenā ēkā, Raiņa bulvārī 19

Programma:

No 10:00 reģistrācija

11:00-13:30 starts dalībniekiem

14:00 tiek slēgts finišs

Lūgums ņemt vērā, ka pieteikšanās 2. LU posmam atvērta līdz 26. oktobra plkst. 10:00!  Reģistrējoties sacensībām uz vietas, tiks piemērota paaugstināta dalības maksas atbilstoši nolikumam.

Apvidus raksturojums: LU centrālā ēka aizņem vienu kvartālu Rīgas centrā ar gariem gaiteņiem, dažiem pusstāviem un vairākām kāpņu telpām. Kopējais stāvu skaits – 7 (0;1;2;3;4;5;6).

Sacensību centrs atradīsies 1. stāvā garderobes foajē. Lūgums sekot norādēm! Pa pārējām telpām aizliegts pārvietoties, izņemot distances viekšanās laiku!

Skriešana sacensībās tikai ar maiņas apaviem!

Sacensību apvidū atradīsies tiesneši, kas kontrolēs noteikumu ievērošanu. Lūgums nekāpt pāri lentām un citiem norobežojumiem. Par noteikumu neievērošanu dalībnieki var tikt diskvalificēti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *