Telpu-o Valmieras tehnikumā

Telpu-O Valmieras tehnikumā nolikums

 

ORGANIZĒ

Biedrība Valmieras sporta klubs “Burkānciems & Co”

 

SACENSĪBU MĒRĶIS:

Parādīt orientēšanos kā pieejamu sporta veidu jebkuram vecumam;

Parādīt dalībniekiem orientēšanās sporta daudzveidību, kurā ir gan jāskrien, gan jādomā un jāpieņem lēmumi, lai pēc iespējas ātrāk izietu uzdoto distanci;

Iepazīstināt pēc iespējas vairāk cilvēku ar telpu orientēšanās aktivitāti.

 

VIETA

Valmieras tehnikums (Vadu iela 3, Valmiera) iekštelpās.

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

❏ 10.03.2018 no 11:30 reģistrācija sacensību centrā

❏ 12:00 – 14:00 dalībnieku starti brīvi izvēlētā starta laikā

❏ 14:30 tiek slēgts finišs

❏ 14:45 apbalvošana

 

DALĪBNIEKU GRUPAS

S14 – meitenes 2004.gadā dzimušas un jaunākas

S16 – meitenes 2002.gadā dzimušas un jaunākas

S21 – atklātā grupa sievietēm, bez vecuma ierobežojuma

S40 – sievietes 1978.gadā dzimušas un vecākas

V14 – puiši 2004.gadā dzimuši un jaunāki

V16 – puiši 2004.gadā dzimuši un jaunāki

V21 – atklātā grupa vīriem, bez vecuma ierobežojuma

V40 – vīri 1978.gadā dzimuši un vecāki

 

REĢISTRĀCIJA

Līdz 7.marta pulksten 23:00, izmantojot LOF.LV sistēmu.

Reģistrējoties sacensībām, dalībnieki izvēlās savu vecuma un dzimuma grupu, ievada

personīgā SportIdent numuru (ja tāds ir) vai norāda, ka vēlēsies SportIdent īrēt.

 Var pieteikties sacensību norises vietā ar 20% piemaksu norādītajai dalības maksai.

 

DALĪBAS MAKSA

Valmieras tehnikuma audzēkņiem un darbiniekiem, dalības maksa 1 EUR.

Pārējiem nepilngadīgiem (2000.gadā dzimuši un jaunāki) dalībniekiem 2 EUR.

Pieaugušajiem dalībniekiem 4 EUR.

SportIdent īres maksa 1 EUR.

Ja sacensību laikā konkrēto SI dalībnieks nevar atgriezt, tad jāsamaksā pilna SI nozaudēšanas maksa 65 EUR apmērā.

 

Rekvizīti:

Biedrība „Valmieras sporta klubs „Burkānciems & Co””

Reģistrācijas numurs: 40008270953

Konts: LV19UNLA0055000469625

 

STARTS

Pirms starta ir atļauts uzturēties tikai norādītajās vietās, netraucējot citiem sacensību dalībniekiem. Nav atļauts iepazīties ar distanci pirms sava starta, ievērojot godīgas spēles principus un izturoties ar cieņu pret citiem dalībniekiem.

Startā ir jānotīra SportIdent čips (ievietojot to CLEAR ierīcē) un jāievieto START lasītājā. Starta brīdī dalībniekam tiek izsniegta karte (Distance 1 vai Distance 2 – dalībnieks pats to pasaka).

Dalībniekiem sacensībās jāveic 2 distances ar startu jebkurā sev ērtā laikā sacensību starta laikā. Nav svarīga secība, kādā distances tiek izietas.

 

DISTANCES

Distance jāveic kartē norādītajā kārtībā. Starts ir apzīmēts ar trijstūri, kontrolpunkti ir kā aplīši, un finišs ir dubults aplītis. Katram kontrolpunktam ir tā kārtas numurs distancē. Katrā kontrolpunktā atrodas stacija, kurā jāatzīmējas ar piešķirto SportIdent čipu, sagaidot skaņas signālu.

 

FINIŠS

Finišējot dalībnieks nolasa Sportident čipu, lai piereģistrētu rezultātu. Ja SportIdent ir īrēts, tas ir jāatgriež finišā.

Kartes paliek dalībnieku īpašumā.

Dalībnieks pats ir atbildīgs par laika nolasīšanu finišā pēc katras distances veikšanas.

 

 VĒRTĒŠANA un APBALVOŠANA

Sacensību galvenais tiesnesis – Atis Heinols.

Sacensību rezultāts ir abu distanču rezultātu summa.

Katrā grupā uzvar tas dalībnieks/-ce, kura/-as abu distanču rezultātu summa ir vismazākā. 1.-3.vieta tiek apbalvota ar diplomiem.

 

KARTES

Kartes autori – Atis Heinols, Māris Heinols, Jēkabs Ločmelis

Distanču plānošana – Māris Heinols, Matīss Leitlands, Pauls Alberings

Kartes formāts A3. Apzīmējumi uzdrukāti uz kartes.

 

ĪPAŠIE NOTEIKUMI

❏ Sacensību dalībnieki ģērbjas atbilstoši sportošanai iekštelpās. Obligāti maiņas apavi. Pārģērbties varēs kādā klasē. Pārģērbšanās notiek puišiem un meitenēm vienā telpā. Pa sacensību teritoriju staigāt aizliegts, izņemot apmeklējot tualetes.

❏ Skrienam tikai pa labo pusi – gan gaiteņos, gan trepēs. Vienmēr turamies pa labi un tikai pa labi. Kāpņu telpu apkārtnē jābūt ļoti uzmanīgiem.

❏ Ja kartē ar sarkanu virziena bultu parādīts konkrēts kustības virziens (gaiteņos, trepēs), tad tas ir jāievēro.

❏ Sacensību teritorijā atradīsies no lentām veidoti labirinti – pāri lēkt, kāpt un stiept pāri roku atzīmējoties ir aizliegts. Kartē labirints tiek attēlots ar sarkanām līnijām.

Par ikvienu augstākminētā punkta pārkāpumu sacensību organizatori nekavējoši

dalībnieku diskvalificē un noņem no trases, liedzot turpmāku dalību

 

ATBILDĪBA

Dalībnieki paši ir pilnībā atbildīgi par sevi distances un visu sacensību laikā.

Dalībnieki paši pilnībā atbildīgi par savu veselības stāvokli un gatavību startēt.

Par bērniem sacensību zonā un arī distancē pilnībā atbild viņu vecāki.

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Aizliegts startēt vieglatlētikas vai orientēšanās apavos ar radzēm.

Iesildīšanās skrējienu var veikt ārpus ēkas.

 

Organizatoru kontaktinformācija

Atisheinols@gmail.com (tālr.26379414) vai maris.heinols12@gmail.com