Saulkrastu telpu orientēšanās sacensības

NOLIKUMS

1. SACENSĪBU MĒRĶIS UN UZDEVUMI

 • Veicināt orientēšanās sporta attīstību;
 • Parādīt orientēšanos kā pieejamu sporta veidu jebkuram vecumam un dzimumam;
 • Rosināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Saulkrastos;
 • Noskaidrot ātrākos orientieristus telpās astoņās meistarības grupās.

2. SACENSĪBU PROGRAMMA

 • Sacensības norisināsies 29 martā Saulkrastu vidusskolas telpās un Saulkrastu sporta centra telpās.
 • Brīvais starts no 14:00-19:00
 • Apbalvošana 19:30
 • DALĪBA BEZ MAKSAS

3. NOTEIKUMI

 • Dalībniekam ir aizliegts atrasties distances teritorijā pirms sava starta, distances teritorija tiks nomarķēta.
 • Dalībniekam jābūt attiecīgā sporta tērpā (telpās ir silts), obligāti maiņas apavi.
 • Pirms starta nav atļauts iepazīties ar sacensību distanci, jāievēro godīgas spēles principi un jāizturas ar cieņu pret citiem sacensību dalībniekiem.
 • Dalībniekiem jāveic divas distances, distanču laiks tiek summēts.

4.STARTA KARTĪBA

 • Brīvais starts no 14:00 līdz 19:00, taču startējot 19:00 jārēķinās, ka sacensību distances tiek slēgtas 19:30.
 • Orientēšanās karti izsniedz starta brīdī
 • Dalībnieki startē ar laika intervālu 1.minūte starp vienā distancē esošiem dalībniekiem (kontrolēs starta tiesnesis).

5.VECUMA MEISTARĪBAS GRUPAS

GRUPA (s-sieviešu, v-vīriešu) VECUMS
S12,V12 2007.dz.g. un jaunāki
S16,V16 2003.dz.g. un jaunāki
S-atvērtā V-atvērtā OPEN
S40,V40 1979.dz.g un vecāki

6.DISTANCE

 • Dalībniekam jāveic divas pavēles distances, uz kartes tiks norādīts distances numurs (1 vai 2).

*PAVĒLES DISTANCE – kontrolpunkti jāapmeklē norādītājā secībā (31-32-33-34utt.)

 • Distancē būs izvietotas lentas, kuras tiks norādītas kartē, tās šķērsot stingri aizliegts.
 • Aizliegts pārvietoties pa telpām, kuras ir iezīmētas kā:

7.PIETEIKŠANĀS

 • Pieteikšanās online divas dienas pirms sacensībām:

https://goo.gl/forms/VgTkIBRbm9GkRp6l2 vai uz vietas, taču dalībniekiem jārēķinās ar papildus laiku, var veidoties drūzma.

8. FINIŠS

 • Pēc distances veikšanas dalībniekam jānolasa rezultāts no sportident čipa pie finiša tiesneša.
 • Veicot abas distances sportident īrētais čips jānodod finiša tiesnesim, par pazaudētu vai sabojātu čipu ir jāsedz pilna tā vērtība.

9.VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

 • Katrā meistarības grupā uzvar tas dalībnieks/-ce, kura/-as abu distanču rezultātu summa ir vismazākā.
 • Katrā meistarības grupā apbalvo trīs ātrākos dalībniekus.

10. PAPILDU INFORMĀCIJA

 • Aizliegts startēt netīros ielas un vieglatlētikas vai orientēšanās sporta apavos ar radzēm. Ieteicams izmantot sporta apavus, ar kuriem var ērti pārvietoties pa cietu virsmu. Lai izvairītos no traumām, lūdzam izmantot apavus ar pēc iespējas plānāku zoli.
 • Startā tiks pārbaudīta apavu atbilstība prasībām.
 • Sacensību centrā būs pieejama tualete. duša.
 • Sacensību centrā būs pieejama medicīniskā palīdzība. Lūgums jautāt reģistrācijā.
 • Iesildīšanās skrējienu var veikt ārpus ēkas.
 • Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli. Par bērnu veselības stāvokli atbild vecāki, treneri vai personas, kuras bērnus pavada. Sacensību rīkotāji nenes atbildību par traumām, kas gūtas sacensību laikā.
 • Kāpņu telpu apkārtnē un pagriezienos jābūt ļoti uzmanīgiem. Neuzmanība var izraisīt smagas sadursmes starp dalībniekiem.

11.ORGANIZATORS

 • PI” Saulkrastu sporta centrs”  Distanču priekšnieks –  Artis Puķītis