Jaunsardzes reģionālās sacensības telpu orientēšanās 2018

[PAPILDU INFORMĀCIJA – 4. POSMS]

Jaunsardzes telpu orientēšanās sacensības 2018

ORGANIZĒ

Jaunsardzes un informācijas centrs sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās federāciju.

Galvenais tiesnesis – Matīss Ratnieks (t. 20252282, e-pasts: info@olatvija.lv).

 

SACENSĪBU MĒRĶI

Parādīt orientēšanos, kā pieejamu sporta veidu jebkuram vecumam un dzimumam;

Iepazīstināt jaunsargus ar telpu orientēšanās aktivitāti.

 

SACENSĪBU FORMĀTS

Telpu orientēšanās distance atbilst saīsinātai tradicionālajai sprinta distancei.

 

LAIKS, VIETA

  1. gads:

20.01 Cēsu 2. pamatskola (Gaujas iela 45, Cēsis)

27.01 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne)

24.02 Saldus tehnikuma sporta komplekss (Kalnsētas iela 32, Saldus)

03.03 Bijusī LU Bioloģijas fakultāte (Kronvalda bulvāris 4, Rīga) [PAPILDU INFORMĀCIJA]

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

No 11:00 Reģistrācija sacensību centrā

12:00-14:00 Starts dalībniekiem

14:30 – Tiek slēgts finišs

15:00 – Dalībnieku apbalvošana

 

MEISTARĪBAS GRUPAS

Atsevišķi tiek vērtētas meitenes un puiši.

Jaunsardzes grupas:

JIC1 grupa: 2006. gada dzimuši un jaunāki jaunieši

JIC2 grupa: 2005. – 2004. gadā dzimušie jaunieši

JIC3 grupa: 2003. gadā dzimuši un vecāki jaunieši

*Jaunsardzes instruktori sacenšas SV21 grupās atsevišķā ieskaitē.

 

Pārējās grupas:

S16 Jaunietes

2002. gadā dzimušās un jaunākas

S21 Sievietes

Atklātā grupa, bez vecuma ierobežojuma.

S40 Sievietes

1978. gadā dzimušās un vecākas

V16 Jaunieši

2002. gadā dzimušie un jaunāki

V21 Vīrieši

Atklātā grupa, bez vecuma ierobežojuma

V40 Vīrieši

1978. gadā dzimušie un vecāki

PIETEIKŠANĀS

Pieteikties sacensībām iespējams izmantojot LOF.LV sistēmu.

Pieteikšanās termiņš – līdz plkst. 10:00 2 dienas iepriekš pirms katra posma norises datuma.

Piesakoties online Jaunsargiem jānorāda vienības numurs.

 

DALĪBAS MAKSA

Jaunsargiem un instruktoriem – dalības bezmaksas

SV16, RTA un LU studenti – 2 EUR

Pārējiem – 4 EUR

Ja dalībnieks sacensībām ir pieteicies sacensībām iepriekš caur ONLINE sistēmu, tad dalības maksu iespējams iepriekš pārskaitīt uz Latvijas Orientēšanās federācijas kontu vai arī maksāt uz vietas sacensību centrā.

Pārskaitot dalības maksu, maksājuma mērķī jānorāda dalībnieka vārds un posms, par kuru tiek veikts maksājums. Neskaidrību gadījumā sazināties pa e-pastu: lof@lof.lv

Piesakoties uz vietu sacensību centrā, jāmaksā paaugstināta dalības maksa, SV16 – 3 EUR, SV21,40 – 6 EUR.

Pieteikums LOF.LV sistēmā ir garantija, ka dalībnieks piedalīsies sacensībās. Ja dalībnieks neierodas uz posmu, nākamajā posmā jāsamaksā pilnā apjomā.

 

Rekvizīti:

Latvijas Orientēšanās federācija

Reģ.Nr.: 40008021960

Banka: DnB Banka
SWIFT: RIKO LV 2X
IBAN: LV14RIKO0002013111372

 

STARTS

Pirms starta ir atļauts uzturēties tikai norādītajās vietās, netraucējot citiem sacensību dalībniekiem. Nav atļauts iepazīties ar distanci pirms sava starta, ievērojot godīgas spēles principus un izturoties ar cieņu pret citiem dalībniekiem.

Dalībniekiem sacensībās jāveic divas distances ar startu jebkurā sev ērtā laikā (norādīts nolikumā).

 

 

DISTANCES

Kontrolpunktos jāatzīmējas uz kartes norādītajā secībā (ar līniju savienoti kontrolpunkti / piemērs).

Aptuvenie uzvarētāja laiki katrā distancē ap 10-15 min.

 

FINIŠS

Pēc finiša kontrolpunkta apmeklēšanas jādodas nolasīt SportIdent karte, lai reģistrētu rezultātu.

 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

Katrā  meistarības grupā uzvar tas dalībnieks/ce, kura abu distanču rezultātu summa ir vismazākā. Jaunsargu grupās tiek apbalvoti pirmo trīs labāko rezultātu ieguvēji.

Pārējās grupās tiek apbalvots pirmās vietas ieguvējs.

 

PAPILDU INFORMĀCIJA

Aizliegts startēt ielas un vieglatlētikas vai orientēšanās sporta apavos ar radzēm. Ieteicams izmantot sporta apavus ar kuriem var ērti pārvietoties pa cietu virsmu. Lai izvairītos no traumām, lūdzam izmantot apavus ar pēc iespējas plānāku zoli.

Telpas ir apsildītas. Sacensību centrā būs pieejama tualete.

Iesildīšanās skrējienu var veikt ārpus ēkas.

Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli. Par bērnu veselības stāvokli atbild vecāki, treneri vai personas, kuras bērnus pavada. Sacensību rīkotāji nenes atbildību par traumām, kas gūtas sacensību laikā.

Kāpņu telpu apkārtnē jābūt ļoti uzmanīgiem. Neuzmanība var izraisīt smagas sadursmes starp dalībniekiem.

 

KARTES

Sacensību apvidū atradīsies no lentām veidoti labirinti – pāri lentām lēkt/kāpt ir aizliegts. Sacensību rīkotāji patur tiesības diskvalificēt dalībniekus, kas tiks pieķerti, pārkāpjot šo punktu.

 

ATZĪMĒŠANĀS

Sacensībās tiks izmantota elektroniskā atzīmēšanās sistēma „SportIdent”. Dalībniekiem, kuri reģistratūrā saņēmuši SportIdent karti, pēc abu distanču veikšanas tā jānodod atpakaļ organizatoriem. Nozaudēšanas gadījumā, jāmaksā Eur 65,00.

 

TELPU ORIENTĒŠANĀS PIEMĒRI

Iepriekšējā gadu kartes, rezultātus, bildes un video var apskatīt  https://telpuorientesanas.lv .